Mnozí z nás se připojili 14. 5. 2014 ke kampani Dne proti rakovině zakoupením žlutého kvítku, 31. 5. 2014 Den bez tabáku

V ČR kouří 44,7 % chlapců a děvčat do 24 let, 18% patnáctiletých a mladších, 20,5 seniorů po 65. roce života? Kouření je nejvýznamnější rizikový faktor nemocnosti a předčasné úmrtnosti na světě, podstatně však ovlivnitelný prevencí.

Vzdáte-li se jedné krabičky cigaret denně, ušetříte kromě svého zdraví 25 000 – 30 000 korun za rok!

Podle nejnovějších statistických údajů se onkologickým pacientem stane každý třetí občan České republiky a dva ze čtyř nemocných umírají. Dodržováním jednoduchých zásad zdravého životního stylu však lze podle nejnovějších poznatků až 50 % všech onkologických onemocnění předejít!

31. 5. 2014 je Světový den bez tabáku

Zdravé město Prachatice vyhlašuje třetí ročník kampaně v rámci Světového dne bez tabáku pro veřejnost v Prachaticích.

Navrhněte místo, prostor, které by mohlo získat (po ověření) označení, certifikát – Zdravá zóna – nekuřácké místo.

Svůj typ s adresou a přesným názvem pošlete nejpozději do 26. 5. 2014 na adresu: hana.rabenhauptova@mupt.cz

Děkujeme.

S jedním navrhovatelem (vylosovaným) se sejdeme v oceněné provozovně.

Zdroj: http://www.prachatice.eu/mnozi-z-nas-se-pripojili-14-5-2014-ke-kampani-dne-proti-rakovine-zakoupenim-zluteho-kvitku-31-5-2014


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup