Krajský rozpočet se vyvíjí dobře

Krajský úřad Pardubického kraje. Ilustrační foto.

(15.5.2014)

Pardubice  – Rada Pardubického kraje projednávala také hospodaření kraje v prvním čtvrtletí. Konstatovala, že zatímco příjmy v tomto období dosáhly 29,86 procent upraveného ročního rozpočtu kraje, výdaje pouze 21,52 procent.

     „Je to dáno zejména tím, že jsme do letošního rozpočtu převedli úspory a nevyčerpané prostředky z roku 2013 určené na evropské projekty a pokračující investice,” vysvětluje 1. náměstek hejtmana Roman Línek a pokračoval: „K nízkému čerpání výdajů dochází především u kapitálových výdajů na investiční akce, které se budou provádět v dalších čtvrtletích roku 2014.“

Největší objem běžných výdajů byl tradičně u kapitoly školství a mládeže, která využívá na provoz škol dotačních prostředků z MŠMT a dále u kapitoly dopravy a silničního hospodářství. Ta zajišťuje pokrytí prokazatelných ztrát z provozování základní dopravní obslužnosti a chod Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

Zdroj: http://www.pardubickykraj.cz/aktuality/78009/krajsky-rozpocet-se-vyviji-dobre


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup