Kraj rozdělil osm milionů korun na grantech

      
Zasedání Rady Pardubického kraje. Ilustrační foto.

(18.3.2014)

Pardubice – Rada Pardubického kraje minulý týden schvalovala také podporu mnoha aktivit občanů, obcí a spolků našeho kraje prostřednictvím grantových programů. Tentokrát se jednalo zejména o spolupráci s partnerskými regiony, kulturní akce a památkovou péči, životní prostředí, zemědělství a venkov. Jedním z nejrychleji naplněných programů byla podpora začínajícím včelařům.

„Rada schválila v rámci krajského grantového řízení projekty za více než osm milionů korun. Je to pomoc pro obce a organizace, které opravují památky, pořádají kulturní akce nebo pečují o životní prostředí,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Grantový program kanceláře hejtmana je zaměřen zejména na spolupráci s partnerskými regiony a pro rok 2014 podpoří 32 žadatelů částkou v celkové výši 486 tisíc korun. Na tyto akce obdrží finance například Vysokoškolský umělecký souboru, Univerzita Pardubice, Českobratrská církev, jednotlivá města kraje a další organizace,“ dodal hejtman.

     Pro ekologii i začínající včelaře

„V oblasti životního prostředí schválila rada přidělení grantů spolkům a obecně prospěšným společnostem v celkové hodnotě 930 tisíc korun. V rámci programu Péče o životní prostředí bylo podpořeno šest projektů, zaměřených například na péči o lokality vzácných sov pálených, na údržbu tůní pro obojživelníky či na ošetření stromů,“ uvedl krajský radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil. V rámci programu Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta získalo podporu 53 projektů, které působí formou tiskovin, prožitkovými akcemi, přednáškami, pobyty a podobně. Finanční prostředky obcím pro jimi zřizované školy a školská zařízení podléhají schválení Zastupitelstvem Pardubického kraje, které bude záležitost projednávat 10. dubna 2014.

Pokračuje i podpůrný systém pomoci začínajícím včelařům Pardubického kraje. Jeho cílem je rozšíření počtu včelařů, zvýšení počtu včelstev a tím i zlepšení opylovací služby včelstev na kulturních či planě rostoucích rostlinách. Příspěvek ve výši maximálně 12 tisíc korun obdrží letos 41 žadatelů.  Jsou mezi nimi i velmi mladí lidé, muži i ženy. Nejvíce úspěšných žadatelů bylo na Chrudimsku a program byl naplněný během několika prvních dní po vyhlášení. Celkem bude rozděleno 492 tisíc korun.

     Územní plány pro obce

V oblasti územního plánování byl vyhlášen grantový program Podpora pořízení územních plánů v roce 2014. Rada schválila poskytnutí grantu všem 37 obcím na zpracování územních plánů. Celková částka činí 2,35 milionu korun a podléhá schválení Zastupitelstva Pardubického kraje.

     Stovka kulturních památek

Na grantový program Podpora stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok 2014 odsouhlasila rada příspěvek 3,56 milionu pro více než sto kulturních památek. Dalších 1,74 milionu korun na tyto účely bude schvalovat zastupitelstvo. „Letos tak finanční podporu získá řada kostelů a historických domů – mezi nimi například kostel svatého Bartoloměje v Kočí nebo kostel Nanebevzetí panny Marie v Chrudimi,“ vyjmenovala dvě z mnoha památek náměstkyně hejtmana pro školství, kulturu a památkovou péči Jana Pernicová.

     Milion a půl do kulturních akcí a sbírek muzeí

Grantový program Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2014 poskytne dotace ve výši 900 tisíc korun 110 projektům. Program podpory preventivní péče o sbírky muzeí v Pardubickém kraji na rok 2014 bude financovat 25 projektů v celkové výši 600 tisíc korun. Rada schválila 250 tisíc korun na osm z nich. O podpoře zbylých rozhodne dubnové jednání zastupitelstva. Pardubický kraj tak podpoří například Pardubický spolek historie železniční dopravy či Králickou pevnostní oblast.

Dotace kraje také získal i právě probíhající Mezinárodní festival Pardubické hudební jaro či na červen chystaný Mezinárodní hudební festival – Letohrad 2013. Rada schválila například i podporu pro Smetanovu výtvarnou Litomyšl. V případě grantu pro Východočeské divadlo Pardubice a Komorní filharmonii Pardubice, které ještě musí potvrdit zastupitelstvo, vyjadřuje kraj celokrajské činnosti těchto subjektů, jejich zájezdům po kraji, svozům návštěvník či představením a koncertům pro děti a mládež.

Zdroj: http://www.pardubickykraj.cz/aktuality/77516/kraj-rozdelil-osm-milionu-korun-na-grantech