Category Archives: Prachatice

V Prachaticích za bránou

Využívám této možnosti, abych jednak připomněla návštěvníkům www stránek, jaká je to knížka, a jednak jménem vedení školy poděkovala těm osobnostem, které se z pohledu vedení školy zasloužily o realizaci celého…

Výstava o činnosti sedmi let prachatického KreBul, o. s. (dnes o. p. s.). do konce února 2014 na KÚ České Budějovice

KreBul, obecně prospěšná společnost má několik středisek – Dobrovolnické centrum, Informační centrum pro mládež, Občanskou poradnu, Poradenství a psychoterapie, která na výstavě dostala prostor. Zdeněk Krejsa, ředitel o. p. s….

Kácení lípy v Pivovarské ulici

Protože je tato dřevina ve špatném zdravotním stavu a roste na velice frekventovaném místě, bude její pokácení provedeno Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice, který si bude práce…

Senioři stále překvapují. Zdravě ve Zdravém městě Prachatice, tentokrát v tělocvičně

„Pod vedením trenérky Marušky Rýdlové si mohli vyzkoušet velké množství sportovních pomůcek, které byly pro některé seniory zcela neznámé. Začalo se na fit balónech – míče jsou právě velice vhodné…

Události městské policie

Při kontrole Malého náměstí hlídku oslovil muž a požádal o pomoc. Jednalo se o to, že vedle jeho zaparkovaného vozidla se zastavilo jiné vozidlo a to tak blízko, že muž…

Členská schůze diabetiků

Schůzi zahájil jednatel Jaroslav Churaň, který přednesl zprávu o činnosti za rok 2013. Předseda organizace František Papež seznámil účastníky s hospodařením v loňském roce a s rozpočtem na rok letošní. Mezi hosty nechyběl…

Oznámení o clonovém odstřelu

V lomu firmy Kámen a písek, Český Krumlov, provoz Kobylí Hora bude proveden dne 14.2. 2014 v 11,00 – 15,00 hodin 584. clonový odstřel. Celková nálož bude 12 000 kg…

Místní organizace Svazu tělesně postižených a kouzelný kouzelník

V Hotelu Albatros – active se sešlo přes sedm desítek platících členů a řada spolupracujících hostů, přednášející a vystupující. Alena Bínová se věnovala organizaci, „hladkému průběhu“ celého setkání, dle předem připraveného…

Zahájení dalšího ročníku Akademie 3. věku v Prachaticích

Výuka byla věnována Matce Vojtěše, jejíž jméno nese domov poskytující služby osobám trpícím různými druhy demencí, zejména Alzheimerovou chorobou, při hospicu J. N. Neumanna. Letos v březnu uplyne 100 let od…

Zalmay Patrik z Konta bariéry proškolil 11 seniorů z Prachatic v nové dovednosti

Pro zájemce připravila školení Nadace Charty 77 a Vodafone Czech Republik a. s. Zapůjčeny byly tablety pro všechny zájemce a náklady na lektora. Školení po celý den probíhalo v Klubovně Na…

Fotoklub F2,8: SAMOTÁŘI

Třináctá výstava fotografií členů prachatického fotoklubu F2,8. Inspirativní téma Samotáři podle slov předsedy fotoklubu Jiřího Luxe dává široký prostor všem členům klubu vyjádřit rostřednictvím objektu samotu, osamění, ale i jiné…

Zimní úrazy u dětí aneb Kdo je připraven, není překvapen. Seminář 19. 2. 2014

Za organizační tým zve Zuzana Pelikánová: „Srdečně Vás zveme na seminář věnovaný dětským úrazům v zimě, prevenci, první pomoci a bezpečnosti v zimě. Spolu s našimi lektory se seznámíme s…

Evropský den linky tisňového volání 112

Právě na 11.02.2014 připadá Evropský den linky tísňového volání 112. Prostřednictvím tohoto jednotného evropského čísla tísňového volání se lidé v nouzi mohou dovolat pomoci záchranářů, a to ve všech státech…

SAMOTÁŘI v Galerii Dolní brána

Tato výstava potrvá do 14. března 2014 a všichni návštěvníci jsou srdečně zváni. Fotografie z proběhlé vernisáže poskytla paní Eva Matysová.     Zdroj: http://www.prachatice.eu/samotari-v-galerii-dolni-brana

Husineckou přehradu opravdu nepřejedete

Dosud byly odstraněny stávající vozovkové vrstvy a železobetonové římsy včetně zábradlí. Na obou předpolích hráze (před a za přemostěním přelivů) je vybetonována nová nosná železobetonová deska proměnlivé tloušťky, rozšířená směrem…

Fórum zdravého města již tento čvrtek 13.února v 17 hodin

V únoru loňského roku na Fóru Zdravého města i na Studentském fóru zazněla řada podnětů k rozvoji našeho města, společně jsme sestavili „žebříček problémových priorit“, které byly následně ověřeny anketou. Například k…

Ve společenském sále Domova seniorů Mistra Křišťana proběhla 6.2.2014 beseda o městě Netolice

Ta pro své posluchače připravila velice zajímavou besedu o našem sousedním městě. Při svém vyprávění o historii i současnosti města promítla i spoustu dobových snímků. Mnozí pamětníci z řad posluchačů pak…

Pozvánka

V současné době je zpracován návrh řešení pro územní řízení a na den 12. února 2014 od 16,00 hodin je svoláno do Radničního sálu veřejné projednání, resp. seznámení občanů žijících…

Prevence: Domácí lékárna – skryté nebezpečí

Realizátorka primární prevence Phénix Dita Šmídová Hejníková z o. p. s. PORTUS Prachatiece nám zaslala článek: Všeobecný preventivní trend je zaměřit pozornost dětí a žáků na „velké hráče“ drogové scény, jako…

Přednáška o práci v mezinárodních organizacích se setkala se zájmem

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky uspořádá dne 12. března 2014 ve Velkém sále Černínského paláce jednodenní seminář v angličtině pro české zájemce o práci v institucích Evropské unie. Trénink se…

Členská schůze SOS 30. ledna 2014

Předseda Ing. Čestmír Jiran zhodnotil, před téměř sto přítomnými, práci organizace ve 2. pololetí minulého roku a program na letošní první pololetí. Dominantním programem nazval projekt „Hudební podzim s knihovnou“, vzniklý…

Místostarosta zavítal mezi seniory

Na tuto prezentaci navázaly postřehy a fotografie z účasti na volební pozorovatelské misi OBSE v Ázerbájdžánu. Přítomné posluchače místostarostovy postřehy z těchto dalekých zemí zaujaly a odměnili jej potleskem. Fotografie:…

Seminář: Jak správně vyplnit žádost o finanční podporu z rozpočtu města. 7. 2. 2014

Nepodceňujte přípravu. Je řada novinek, mnohá ulehčení, ale větší důslednost při hodnocení. Nově všichni musí doložit identifikaci (novela občanského zákoníku), nově budou všichni zasílat své žádosti prostřednictvím počítače (na semináři…

Studentská rada města Prachatice navrhuje šrouby a matice

Studenti uvažují o majálesu. V Prachaticích mají zájem o koncert skupin Mandrage, nebo Rudu z Ostravy. Jaká kapela se líbí Vám? Napište nám na adresu: studenti@mupt.cz Všechny školy, členové studentské rady dostal…

Pracovní skupina MA 21. Příprava fór. Hodnocení. Oslava

Hlavními body programu bylo hodnocení roku 2013, Plán zlepšování na rok 2014, příprava Fóra Zdravého města Prachatice (13. 2. 2014, od 17:00 hodin) společně se Studentským fórem (13. 2. 2014)…

Martin Malý u seniorů. Zajímavosti o městě a z města

Martin Malý, starosta města v celých 45 minutách informoval podrobně o všech nejvýznamnějších akcích a událostech uplynulého roku a představil i hlavní investiční akce, kulturní a sportovní projekty roku 2014. Odpovídal…

Prachatice zvítězily v krajském kole soutěže o titul Historické město roku 2013

Našimi krajskými soupeři byla města Jindřichův Hradec, Slavonice, Vimperk, Písek, Tábor, Třeboň a Nové Hrady. Hodnocení provedla odborná komise složená ze zástupců Národního památkového ústavu, Ministerstva pro místní rozvoj a…

Zdravé město Prachatice. 4. 2. Světový den rakoviny. Odpovídá onkolog Ladislav Přívozník. Soutěž

Ale pokud vy sami nebo Váš známý onemocní rakovinou – povídejte si o ní, naučte se příznaky. Důležitý je také zdravý životní styl. Využijte své právo na přístup k léčbě a…

Žáci a studenti, foťte památky a přihlaste se do soutěže

Soutěž „Mladí fotografují památky“ je v současnosti jedna z největších světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví. Mladým lidem umožňuje poznat kulturní dědictví jak své země, tak i ostatních národů….

Fenka k adopci

Městská policie Prachatice nabízí k okamžitému odběru mlaďoučkou, velmi milou bílou fenečku. Jedná se pravděpodobně o kříženku špice. Více informací na tel. čísle 608 174 082 – paní Milada Havelková…

Historie Romů v Zimní zahradě až do konce měsíce února 2014

Zahájení se vedle vedení města místostarosty Roberta Zemana, radní Andrey Tajanovské a vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu, vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslavy Hauptmanové zúčastnila členka sdružení Zdena Hrůzová,…

Aktivní stárnutí. Akademie třetího věku

Zahájení: 11. února 2014 a slavnostní ukončení 6. května 2014 (zájezdy květen, červen). Třetí věk je období, jehož počátek obvykle souvisí s odchodem do důchodu. Naději na zdravé a spokojené…

Signální, vodící a asistenční psi

Ale i potřeby nás lidí, kteří se chceme pohybovat po městě v čistém prostředí bez psích exkrementů. A proto před jarem doporučujeme, pro Vašeho psa, který nemá základní výcvik poslušnosti pomůcku…

Město Prachatice vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční příspěvek na rok 2014

M ě s t o  P r a c h a t i c e vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční příspěvek na rok 2014 v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek…

V lednu zasedla Krajská protidrogová koordinační skupina

Jednání řídí vždy Marek Nerud, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví – oddělení humanitárních činností Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice. Cílem setkání bylo nejen předání informací z krajského úřadu, ale…

Změna otevírací doby – Infocentrum Prachatice

Infocentrum Prachatice bude dnes 29.ledna 2014 otevřeno z provozních důvodů pouze do 14:00 hodin. Od čtvrtka 30. ledna bude Infocentrum otevřeno jako vždy, tzn. od 8:00 – 17:00 hodin. Děkujeme…

FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA PRACHATICE SE BLÍŽÍ

Přijďte zhodnotit, co se za uplynulý rok povedlo; a naplánovat, co je potřeba řešit v nadcházejícím období. Je připraven i doprovodný program. Doprovodný program ve formě výstavy prací k 5. Výročí založení…

DOBROVOLNICTVÍ: NA PRACHATICKU OPĚT PROBĚHLA TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA I PODĚKOVÁNÍ KOLEDNÍKŮM, VÁM

Získané finance podpoří sociální služby Farní charity Prachatice – Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi, Dům sv. Petra v Záblatí, terénní program Most naděje a pečovatelskou službu FCH Prachatice….

Zápisy dětí do 1. tříd základních škol

Na ZŠ Národní přivítali u zápisu celkem 73 dětí, zapsali jich 57, rodiče 16 dětí požádali o odklad povinné školní docházky. Na ZŠ Vodňanská přišlo k zápisu celkem 42 dětí, zapsáno bylo 36…

BUDOUCÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI, HLASTE SE

Bližší informace u Hanky Vlasákové – SNP 559, 383 01 Prachatice, tel./fax.: 388 316 009, mobil: 721 001 422, prachatice@jczps.cz, http://czpjkprachatice.blog.cz Podmínky naleznete v příloze. Vzhledem k tomu, že v Prachaticích je Vyšší odborná…