Členská schůze SOS 30. ledna 2014

Předseda Ing. Čestmír Jiran zhodnotil, před téměř sto přítomnými, práci organizace ve 2. pololetí minulého roku a program na letošní první pololetí. Dominantním programem nazval projekt „Hudební podzim s knihovnou“, vzniklý iniciativou Městské knihovny a realizovaný ve spolupráci s SOS již po sedm let, který přináší posluchačům nejen zábavu, ale i poučení o hudbě vážné, lehké i lidové. Připomněl další aktivity  organizace, jako jsou jazykové kurzy, kurzy paměti, odborné přednášky. Ve zdravotně tělovýchovné činnosti zdůraznil význam tělocviku, cvičení ve vodě, vycházky do přírody, měření krevního tlaku.

Zahájení letošního roku přineslo hudebně literární program věnovaný Antonínu Dvořákovi, který připravila MěK za spoluúčasti SOS. Nosným programem tohoto pololetí bude další ročník Akademie 3.věku, jehož náplní budou lekce o historii, umění, významných osobnostech a šumavské přírodě. Uskuteční se tři tematické zájezdy.

Radní města Mgr. Mrázová ve svém vystoupení poděkovala seniorům za jejich činnost, ocenila spolupráci se Seniorskou občanskou společností a její iniciativu.  Shrnula ekonomiku města za rok 2013. Představila loňské zdařilé mezinárodní i místní kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity, ale i aktivity a ocenění veřejné správy. Dále informovala přítomné o úkolech města v nastávajícím roce, o hospodaření města, investičních akcích, splněných, probíhajících a připravovaných.

Závěrem bylo všeobecné hodnocení aktivit vzniklých z podnětu organizace, z nichž ojedinělá v kraji byla výuka práce s počítači a zavedení výuky jazyků pro seniory. Vysoce ocenil význam spolupráce s kulturně vzdělávacími institucemi města, zvláště Městskou knihovnou a Prachatickým muzeem.

Informace poskytl: Ing. Čestmír Jiran, předseda Seniorské občanské společnosti

Zdroj: http://www.prachatice.eu/clenska-schuze-sos-30-ledna-2014


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup