Dotazníky mají ukázat, jak jsou lidé spokojeni

      

Jak jsou spokojeni obyvatelé Litoměřic s životem ve městě? Jaké dopravní prostředky využívají? Odpovědi nejen na tyto otázky má dát dotazníkové šetření, které za technické pomoci obecně prospěšné společnosti CI2 organizuje v těchto dnech město Litoměřice. Probíhat bude do poloviny května.

Proškolení a označení tazatelé z řad studentů, dobrovolníků a maminek na mateřské dovolené oslovují na ulicích i v domácnostech obyvatele města a vyplňují s nimi dotazníky v rámci měření evropských indikátorů. Výběr dotazovaných občanů je náhodný. Tazatelé mají na svém oděvu viditelně umístěnou vizitku se jménem, znakem města, logem Zdravého města a pořádajícího sdružení CI2 (viz snímek vlevo).

Dotazníkové šetření k evropským indikátorům spokojenosti občanů s místním společenstvím proběhlo již v letech 2007 a 2011, šetření na mobilitu a místní přepravu v roce 2011. I tentokráte je anonymní. „Výsledky průzkumu poslouží k posouzení vývoje spokojenosti a nastavení opatření pro oblasti, ve kterých pocit spokojenosti našich občanů klesá,“ uvedla koordinátorka šetření Rita Vlčková, která děkuje všem, kteří se dotazníkového šetření zúčastní.

Akce probíhá v rámci projektu MAESTRO, který je podpořen z Programu švýcarsko – české spolupráce Ministerstva životního prostředí ČR.

 

 

Zdroj: http://radnice.litomerice.cz/clanek-1290.html


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup