Domov se zvláštním režimem, Hospic, Věž kostela a Muzeum, navštívili účastníci Jarní školy NSZM

      

Vedle odborného programu (bude zveřejněno v sekci Zdravého města Prachatice na našich stránkách v tiskové zprávě) byl nabídnut i program doprovodný, organizovaný i neorganizovaný.

S průvodcem po skupinkách byl navštíven Domov matky Vojtěchy, domov se zvláštním režimem a Hospic sv. J. N. Neumanna. Staniční sestra Jitka Říhová provázela zájemce a odpovídala na všechny otázky.

Dobrovolníci byli pak připraveni na věži i v muzeu, ale i jako průvodci po městě.

Muzeum českých loutek a cirkusu přijal skupinky lidí a nabídl nejen prohlídku samotné expozice, ale také vyzkoušení si exponátů jako je obří houpací kůň, vysoká židle, nebo interaktivní program pro děti. Někteří si dokonce vyzkoušeli hru s maňásky.

Všem se v Prachaticích líbilo. Krásné počasí umocnilo krásu města.  Mnozí se chystají, že se do Prachatic popět vrátí, na slavnosti, v klidu s rodinou si prohlédnout muzea, památky, zúčastnit se kulturních programů. Všichni si odvezli pozvání na Slavnosti zlaté stezky 2014.

Zdroj: http://www.prachatice.eu/domov-se-zvlastnim-rezimem-hospic-vez-kostela-muzeum-navstivili-ucastnici-jarni-skoly-nszm