Den Země v Ostravě

V Ostravě se v letošním roce koná řada akcí na podporu odpovědného přístupu k životnímu prostředí v rámci kampaně Den Země. Ve středu 16. dubna se mohou zájemci zúčastnit akce Střediska volného času Ostrava-Zábřeh, která se uskuteční před vstupem do Vodního areálu Ostrava-Jih na ul. Svazácké v Ostravě-Zábřehu. Ve čtvrtek 24. dubna se bude konat akce Střediska volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě a v pátek 25. dubna akce Střediska volného času Ostrava-Moravská Ostrava v Komenského sadech.

Na všech místech budou prezentovat svou činnost organizace působící v oblasti ochrany životního prostředí. Některé aktivity se zaměří na prezentaci dvou hlavních témat letošního roku, kterými jsou Mezinárodní rok rodinných farem a Mezinárodní rok krystalografie, vyhlášených Organizací spojených národů.

16. dubna, ul. Svazácká, Ostrava-Zábřeh (před Vodním areálem Ostrava-Jih)

Návštěvníci se mohou těšit na environmentální soutěže, ekodílny, prezentace výtvarných, dramatických a přírodovědných kroužků, stezku lesní moudrosti, Divadelní kabaret OZO Ostrava, vyhodnocení výtvarných soutěží, módní přehlídku modelů z netradičních a přírodních materiálů…

24. dubna, Hlavní třída v Ostravě-Porubě

Tato akce klade důraz na propagaci popularizace přírodovědných oborů, které jsou vyučovány na ostravských vysokých školách. Dále jsou pro návštěvníky připraveny prezentace organizací, firem, spolků, soukromých osob působících v oblastech ochrany životního prostředí, ekologické výchovy, včetně škol. Součástí programu bude také kulturní program na pódiu, “Farmářský trh”, prezentace zaměřené na téma “Krystalografie” a “Rok rodinných farem”.

25. dubna, Komenského sady

Akce se zaměřuje na hlavní složky přírody – vodu, půdu, vzduch, faunu, floru a jejich význam pro kvalitu životního prostředí. Školní kolektivy i jednotlivci si budou moci jednotlivá stanoviště projít s pracovními listy.

Pobočky Knihovny města Ostravy připravily především pro děti mnoho zajímavých akcí.

Zoologická zahrada Ostrava připravila na 27. dubna tematicky zaměřený program.

Zdroj: http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/tiskove-zpravy/den-zeme-v-ostrave


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup