95 % zákazníků již přešlo na tarify FREE, roste obliba mobilního internetu

Operátor O2 dnes oznámil své finanční a provozní výsledky za první čtvrtletí 2014. Jeho zákazníci i nadále preferují neomezené tarify a významně vzrostla i obliba mobilního internetu. Svou pozici O2 posílilo i v oblasti digitální televize O2TV a vysokorychlostního internetu VDSL. O2 pokračuje také s pokrýváním České republiky nejrychlejšími mobilními sítěmi, do konce roku plánuje pokrýt celkem 90 % obyvatel Česka.

Přehled provozních výsledků

Celkový počet mobilních zákazníků dosáhl k 31. březnu 2014 výše 5 065 tisíc, meziročně o 0,3 % více. Počet zákazníků smluvních služeb se zvýšil o 3,7 % na 3232 tisíc. Úbytek v počtu uživatelů předplacených služeb byl vyvážen jejich přechodem na některý z neomezených tarifů nebo upřednostněním nabídky virtuálních operátorů.

Neomezené tarify FREE, na které již přešlo 95 % rezidentní báze, výrazně proměnily také spotřebitelské chování zákazníků. Celkový mobilní hlasový provoz v síti O2 se meziročně zvýšil o 17 %, jen v prvním kvartálu provolali zákazníci 2818 milionů minut. Zjednodušení nabídky přineslo společnosti významné vnitřní úspory spojené se snížením administrativy, menší chybovostí i zkrácením času na aktivaci služby. Provozní náklady tak klesly o více než 6 %.

Díky rozvoji vysokorychlostní mobilní sítě a nabídce tarifů FREE rostl i zájem o internet v mobilu. K 31. březnu 2014 jej používalo již více než 1,2 milionu zákazníků, což představuje meziroční nárůst o 69 %. Výnosy z internetu v mobilu tak stouply o 137,6 %.

Více než každý třetí telefonv síti O2 je dnes chytrý – jejich podíl totiž vzrostl v prvním čtvrtletí na 36,4 %. Mobilnímu světu jednoznačně dominují operační systémy Android a iOS. Nejinak je tomu i v síti O2: Android – 63 %, iOS – 8 %, Windows Phone – 6 %. Operační systém Symbian stále používá 19 % telefonů.

Na českém trhu virtuálních operátorů hrají i nadále prim operátoři provozovaní v síti O2. Úspěšnou trojici Bleskmobil, Tesco Mobile a Mobil od ČEZ navíc doplnil v březnu virtuální operátor Gorila Mobil. Jeho prostřednictvím chce O2 oslovit zákazníky, kteří dávají přednost datům před hlasovými službami. Podle odhadů drží čtveřice společně 65 % trhu virtuálních operátorů.

Počet zákazníků O2TV překročil v březnu hranici 163 tisíc a kontinuálně roste. Na novou platformu, díky které meziročně vzrostl počet abonentů o 16 %, již byli převedeni všichni zákazníci. Za rostoucím zájmem o digitální televizi stojí především její unikátní funkce Zpětné zhlédnutí, Nahrávání nebo nová O2 Videotéka.

Vysokorychlostní internet založený na technologii VDSL využívalo na konci prvního čtvrtletí 2014 více než 379 tis. zákazníků, což představuje meziroční nárůst o 31,5 %.

O2 pokračuje i nadále s pokrýváním České republiky nejrychlejšími mobilními sítěmi. Do druhého pololetí roku 2014 se výrazně rozšíří pokrytí 4G LTE v Praze a v Brně, na přelomu roku pak budou obě největší česká města pokryta téměř celá, a to včetně svého okolí. Do konce roku plánuje O2 pokrýt vysokorychlostním internetem celkem 90 % obyvatel Česka. Této šíře pokrytí lze dosáhnout díky dohodě o sdílení sítí, na jejímž základě budou zákazníci O2 na západě republiky využívat k připojení vysílače operátora T-Mobile.

Přehled finančních výsledků

Celkové konsolidované provozní výnosy se v prvním čtvrtletí roku 2014 snížily meziročně o 9,6 % na 10 764 mil. Kč. Provozní výnosy bez zahrnutí vlivu nižších terminačních poplatků, které nemají přímý dopad na provozní zisk, klesly meziročně o 6,5 %.

Finanční ukazatel OIBDA klesl v prvním čtvrtletí roku 2014 meziročně o 15,9 %.

Objem volných peněžních toků (bez zahrnutí poplatku za licence k LTE kmitočtům) se meziročně snížil o 14,3 %, což je méně než pokles ukazatele OIBDA.

Pozitivní vývoj i nadále vykazují finanční výsledky na Slovensku. Celkové výnosy dosáhly výše 50 mil. EUR. Výnosy denominované v Kč vzrostly o 7 %. Provozní zisk OIBDA vzrostl meziročně o 7,4 % na 16 mil. EUR.

 

KLÍČOVÉ FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE

Finanční ukazatele skupiny

Finanční ukazatele Q1 2013 Q1 2014 Meziroční změna
Provozní výnosy 11 902 mil. Kč 10 764 mil. Kč -9,6 %
Provozní náklady 7 594 mil. Kč 7 120 mil. Kč -6,2 %
OIBDA 4 099 mil. Kč 3 447 mil. Kč -15,9 %
OIBDA marže 34,4 % 32,0 % -2,4 p.b.

Provozní ukazatele – Česká republika

Počet zákazníků mobilních služeb Q1 2013 Q1 2014 Meziroční změna
Tarifní zákazníci 3 121 tis. 3 236 tis. + 3,7 %
Zákazníci s předplacenou kartou 1 927 tis. 1 830 tis. – 5,0 %
Celkem 5 048 tis. 5 065 tis. + 0,3 %
Chytré telefony Q1 2013 Q1 2014 Meziroční změna
Podíl chytrých telefonů v síti O2 28,8 % 36,4 % +7,6 p.b.

Zdroj: http://www.telefonica.cz/tiskove-zpravy/360769-_95_zakazniku_jiz_preslo_na_tarify_FREE_roste_obliba_mobilniho_internetu.html


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup