Zase o trochu bezpečněji

 

Logo IOP EU

Dne 15. listopadu 2013 byl ukončen tříletý projekt Komplexní řešení prevence dětských úrazů v České republice realizovaný v rámci Integrovaného operačního programu EU.

Veškeré podrobnosti řešení projektu přinese závěrečná monitorovací zpráva, ale již nyní lze říci, že jeho základní cíl byl splněn. Aktuálně je plně funkční sběr dat o dětských úrazech, je prováděna jejich analýza a díky činnosti Centra dětské úrazové prevence Fakultní nemocnice Brno jsou na základě této analýzy podávány reporty pro cílové skupiny (rodiče, učitelé, praktičtí lékaři pro děti a dorost) a realizovány preventivní programy. Výsledný efekt celého projektu ve smyslu redukce počtu úrazů dětí bude možné posoudit až s odstupem asi půl roku, ale je jisté, že Česká republika má přesně definovaný systém sledování stavu dětské úrazovosti včetně možnosti reagovat na aktuální „hrozby“ a předcházet tak dětským úrazům účelně a systematicky. Pokud budou děti v České republice a zejména jejich rodiče sledovat tyto analýzy předávané Centrem dětské úrazové prevence, mohou se cítit zase o trochu bezpečněji.

Více na: http://www.fnbrno.cz/kdchot

 
Zdroj: http://www.fnbrno.cz/zase-o-trochu-bezpecneji/t4643


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup