Tyršův most slaví 80. narozeniny

Tyršův most slaví 80. narozeniny

Od roku 1855 do roku 1933, tedy téměř 80 let spojoval města Děčín a Podmokly řetězový most. Řetězový most císařovny Alžběty s kamennými portály byl ozdobou labského údolí a ukázkou mostního stavitelství své doby. Vzrůstající požadavky automobilové dopravy a stav dřevěné mostní vozovky si však vyžádaly stavbu nového mostu.

Nový most byl vyprojektován jako obloukový most z ocele uložený na kamenných pilířích starého mostu. Již před 80. lety bylo vyrobení a postavení mostu zadáno ve veřejné soutěži. Tu vyhrála akciová společnost Škodovy závody v Plzni. Jednou z podmínek soutěže bylo co nejméně narušit spojení obou měst a lodní dopravy. Odborníci škodových závodů proto vymysleli u nás dosud neprovedený postup výměny mostu. Na obou březích byly smontovány poloviny středního oblouku. Uprostřed řeky byla postavena pouze štíhlá pomocná bárka. Montáž nového mostu byla zahájena začátkem března 1933. Škodovy závody použily speciální stavební jeřáby, tzv. Derricky, které zvedaly 14 m kusy o váze až 17,5 t. Tyto elektrické derricky spolu s pojezdovými portálovými jeřáby umožnily velmi rychlé provedení montážních prací. Během 3 měsíců bylo sestaveno a snýtováno celé střední pole o váze 900 tun. Nejvyšší části oblouku se montovaly ve výšce 30 m nad hladinou řeky. Patnáct metrů dlouhá část konstrukce vyčnívala bez opory na d řekou. Dělníci most nýtovali jak ručně vzduchovými kladivy, tak strojní nýtovačkou. Použito bylo 70 tisíc nýtů.
V červnu byly obě poloviny středního pole na lešení hotovy, koncem měsíce pak byly posunuty do středu řečiště na pomocnou bárku. Převislý konec konstrukce byl podporován lešením postaveným na dvou pontonech. Konstrukce se posunovala po válečcích, které se valily mezi trojitými kolejnicemi po spodní části konstrukce. Most táhly dvě ruční stavební zdvihadla, přičemž přesný směr posunu a ponor lodi nepřetržitě kontroloval a řídil montážní inženýr. Obě lodi byly napuštěny vodou, ta byla postupně v průběhu posunu odčerpávána podle toho, jak přibýval tlak konstrukce. Trasa dlouhá 41 metrů byla překonána za necelé 3 hodiny a to bez nejmenších problémů. Obě poloviny středního pole byly spojeny prozatímním kloubem. Na uvolněném lešení začali dělníci ihned montovat krajní pole a betonovou desku s dlažbou.
V polovině září provedli technici zatěžkávací zkoušku a převedli dopravu ze starého řetězového mostu na most nový. Poté mohla začít demontáž starého mostu. Dělníci konstrukci a kamenné portály odstranili a upravili pilíře tak, aby mohly nést novou ocelovou konstrukci. Starý most byl definitivně uzavřen 9. prosince 1933 v 8 hodin ráno.
Nový železný most v délce 180 m a váze 2 400 tun byl hydraulickými pumpami nejprve zvednut a prostřednictvím speciálních svařovaných vahadel a travers z I nosníků uložen na ocelové válce. Přesun mostu probíhal přesně podle harmonogramu, přestože práce ztěžoval silný 16o C mráz. Přesto ve 12 hodin byl most v definitivní ose nad pilíři a mohl být spuštěn na ložiska. Celková délka posunu byla 19 m. Most byl za hojné účasti otevřen téhož dne odpoledne. Jméno dostal po děčínském rodákovi Dr. M. Tyršovi. V době dokončení stavby byl most největší v Československu.

 

Zdroj: http://www.mmdecin.cz/obcan/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/item/665-tyrsuv-most-slavi-80-narozeniny


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup