T-MOBILE MĚNÍ NA ZÁKLADĚ ZMĚNY ZÁKONA SMLUVNÍ PODMÍNKY

T-MOBILE MĚNÍ NA ZÁKLADĚ ZMĚNY ZÁKONA SMLUVNÍ PODMÍNKY

Nové podmínky budou účinné od 26. 1. 2014
Maximální výše úhrady při předčasném ukončení smlouvy bude činit 20 % zbývajících paušálů či minimálního měsíčního plnění a doplatek telefonu
Povinná notifikace při uzavření či jakékoli změně smlouvy prostřednictvím tzv. T-Boxu
Nová informační povinnost před automatickým prodloužením smlouvy 

Praha, 27. listopadu 2013 – Společnost T-Mobile přistoupila v souvislosti s novým občanským zákoníkem a s novelou zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, k plošné úpravě svých Všeobecných smluvních podmínek (VPST) a podmínek služeb. V důsledku nové povinnosti informovat zákazníky o uzavření smlouvy či o všech jejích změnách zřídí nově operátor svým klientům ke dni účinnosti nových podmínek (tedy k 26. lednu 2014) v samoobsluze Můj T-Mobile elektronickou schránku – tzv. T-Box. Dále je bude minimálně 30 dní předem samostatně informovat o plánovaném automatickém prodloužení smlouvy a také dochází ke snížení úhrady při předčasném ukončení smlouvy.

Informační povinnosti plynoucí nově ze zákona bude T-Mobile plnit maximálně šetrně a jasně tak, aby se zákazník v novinkách snadno orientoval, a přitom ho zatížily co nejméně. Tyto nové povinnosti s sebou pro operátora přinesly nemalou finanční a pracovní zátěž – změna se dotkla celkem 19 systémů, implementační náklady dosáhly celkem 5,7 milionu korun a provozní pak přijdou na 1,5 milionu korun měsíčně. Další zátěž registruje společnost v oblasti interních lidských zdrojů – změna zabrala v přepočtu na jednoho člověka 400 dní práce.

ČTYŘI ZÁSADNÍ ZMĚNY

 • T-Box
  Do elektronické schránky v samoobsluze Můj T-Mobile bude operátor zasílat notifikace o uzavření smlouvy či o všech jejích změnách. Takovou informací může být např. koupení roamingového balíčku či změna tarifu. Informace zaslané do této elektronické schránky jsou doručené okamžikem zaslání a budou v T-Boxu uchovány po dobu 6 měsíců. Zákazníci by měli zprávy zasílané do T-Boxu ve svém zájmu sledovat. 
 • Předčasné ukončení účastnické smlouvy
  Při ukončení smlouvy na dobu určitou před sjednaným termínem nově zaplatí zákazník úhradu ve výši 20 % součtu měsíčních paušálů (nebo součtů minimálního měsíčního plnění) zbývajících do konce smlouvy a současně úhradu za koncové zařízení poskytnuté za zvýhodněných podmínek. V praxi to může například znamenat, že zákazník doplatí najednou zbývající splátky za nákup telefonu.  
 • Informační povinnost u autoprolongace
  Operátor také bude v souladu se zákonem o elektronických komunikacích zákazníky informovat o plánovaném automatickém prodloužení smlouvy, a to vždy maximálně 3 a minimálně 1 měsíc před termínem samotného prodloužení. Chybět nebudou ani způsoby, jak zákazník může případně smlouvu vypovědět.
 • Zkrácení podmínek a terminologie dle nového občanského zákoníku
  T-Mobile podmínky v souladu se zadáním zkrátil a přizpůsobil terminologii novému občanskému zákoníku.

INFORMACE ZÁKAZNÍKŮM 

Operátor postupuje plně v souladu se zákonem a zákazníky o změnách informuje v měsíční lhůtě před účinností nových podmínek, a to všemi dostupnými kanály. Nové VPST jsou tak od dnešního dne zveřejněny na www.t-mobile.cz/vpst, informace se rovněž objeví v pravidelném Vyúčtování služeb a zákazníky s předplacenou kartou operátor upozorní formou SMS.

Změny podmínek probíhají na základě změny zákona, a nezakládají tak nárok na výpověď smlouvy.

Více na www.t-mobile.cz/vpst a www.t-mobile.cz/t-box.

 
Zdroj: http://t-press.cz/tiskove_zpravy/2013/1445/


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup