Strategický plán? Výzva pro pardubické studenty

Na přípravě strategického plánu, které pro období let 2014 až 2025 zpracovává město Pardubice, se podílejí i studenti deseti pardubických středních škol. Členové studentského parlamentu, který od roku 2001 ve městě funguje, pracují ve čtyřech pracovních skupinách, které hledají odpovědi na to, co považují mladí lidé v Pardubicích za největší problém a jak to chtějí zlepšit. mag-cedule.jpg

„Hlavní prioritou studentského parlamentu je seznámit studenty se společenským a politickým děním ve městě a umožnit jim diskutovat o tématech, která je zajímají. Ve školním roce 2013/2014 jsme se rozhodli zapojit studenty aktivně do příprav strategického plánu, který bude pro město důležitým dokumentem na řadu let,“ řekl koordinátor práce Studentského parlamentu Tomáš Zelený.

Úkolem zástupců pardubických středních škol je co nejlépe zachytit aktuální stav města Pardubic v oblastech školství, kultura a cestovního ruchu, doprava a sport a nastínit možnosti zlepšení. „Největší zájem měli studenti o skupinu, která se zabývá dopravou ve městě, tedy oblast, která je nejproblémovější podle většiny obyvatel Pardubic,“ dodal Zelený. Mladé lidi naopak příliš nezaujala možnost věnovat se problematice životního prostředí či sociální péče.

Jednotlivé komise pracují samostatně, během práce mají možnost konzultovat své poznatky a náměty se členy pracovních skupin zabývajících se přípravou strategického plánu a inspirovat je tak svými podněty a návrhy na rozvoj města, v němž žijí. Projekty, které studenti zpracují, posoudí koncem školního roku odborníci a vyhodnotí nejlepší z nich.

Studentský parlament je, stejně jako Dětský parlament poradním orgánem Rady města Pardubic. Parlamenty, z nichž každý má kolem 35 členů, pracují v Pardubicích od roku 2001. Školy do nich vysílají své zástupce vždy na jeden školní rok. Smyslem jejich existence je vést mladé lidi k zájmu o věci veřejné a naučit je také aktivně do nich zasahovat. V minulých letech se zasloužili například o vznik skateparku v Pardubicích, upozornili na problém bezpečnosti v Tyršových sadech a podobně. Protipólem k mládežnickým parlamentům je v Pardubicích Rada seniorů, která vznikla o rok dříve.

 
Zdroj: http://www.pardubice.eu/urad/radnice/pro-media/tiskove-zpravy/strategicky-plan-vyzva-pro-pardubicke-studenty/


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup