Rýmařov bude mít novou tržnici

Zastupitelé města obdrželi k diskusi architektonický návrh budoucí podoby tržnice v prostoru nad Korunou. Plocha tržnice bude velká asi 300 m², na její povrch budou použity zbylé kostky z náměstí Míru a žulové panely jako spojující – navazující konstrukční prvek. Na tržnici bude pítko, kamenný dřez s odtokem vody, 50centimetrová opěrná zídka z kamenů u obytného domu Jungmannova 2, 4, snižující se směrem k Jungmannově ulici.

Dále zde bude vybudována kanalizace, zdroje elektřiny, veřejné osvětlení (pravděpodobně převisem mezi oběma domy) a instalovány kontejnery na Jungmannově ulici. V letošním roce prozatím neplánujeme montáž stánků. Hotovou projektovou dokumentaci by měl architekt předat do 31. ledna 2014, poté bude následovat soutěž na dodavatele a realizace záměru.

Celkový koncept uzavře tradici využití části Radniční ulice jako tržnice, ta by měla sloužit výhradně jako odpočinkové místo a promenáda. Trhy by se na náměstí Míru v budoucnu měly konat spíše výjimečně jako farmářské nebo vánoční a stálá vybavená tržnice by měla být právě v uvedené proluce, kterou město za tímto účelem vykoupilo a přestaví. Domnívám se, že je to pro trhovce i návštěvníky tržnice vhodné místo v blízkosti náměstí.

Umístění tržnice sleduje posílení přitažlivosti a návštěvnosti centra města a snadnou docházku. Možnosti parkování by měla rozšířit nově plánovaná parkoviště nad poliklinikou a na Husově ulici.

04

Ing. Petr Klouda, starosta města

 

Zdroj: http://www.rymarov.cz/titulni/5933-rymarov-bude-mit-novou-trznici


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup