První kochleární implantace dítěte na Moravě

Dne 31. října 2013 byla na Klinice dětské ORL FN Brno provedena první kochleární implantace dítěte na Moravě. Implantační centrum v Brně vzniklo v loňském roce ve FN u sv. Anny a letos zde bylo implantováno již 12 dospělých pacientů. Další dva dětští pacienti by pak měli přibýt 28. listopadu 2013.

Kochleární implantát je elektronické zařízení, které neslyšícímu pacientovi zprostředkuje vnímání zvuků. Implantát je složen z:

  • přijímací stimulátor, který je pod pacientovu kůži umístěn během operace. Obsahuje elektronickou součástku, která kontroluje proud elektrických impulsů do ucha. Obsahuje také anténu, která přijímá frekvenční signál z vnější cívky a magnet, který drží vnější cívku na místě. Svazek elektrod je vložen do vnitřního ucha.
  • řečový procesor se nachází mimo tělo nad implantátem, ke kterému je přidržován magnetem. Obsahuje též mikrofon, který registruje okolní zvuky.

Bezdrátový přenos informace přes kůži se v tomto případě uskutečňuje na magnetoindukčním principu, mezi vysílací cívkou za uchem a přijímací cívkou, která je vhojena pod kůží do vyhloubeného prostoru ve spánkové kosti. Zpracování zvuku a jeho provedení na optimální binární kód elektrických impulzů se děje v řečovém procesoru, který je spojení kabelem s vysílací cívkou. Hlavním úkolem řečového procesoru je převést spektrální analýzu vstupujícího zvuku, tj. pomocí filtrů rozdělit komplexní zvuk, jakým je například řeč, na jednotlivé frekvenční složky. Zvukový analogový signál je pak převáděn na sérii impulsů na výstup z jednotlivých filtrů. Řečový procesor tak vykonává podobnou funkci, jako systém receptorů zdravého vnitřního ucha. Elektrické impulsy jsou z vyhojení přijímací části vedeny na elektrody, které představují miniaturní izolované platinoirídiové drátky o průměru několika mikrometrů.

Svazek miniaturních elektrod je zasunut přes kulaté okénko asi 29 mm do nitra kochley. Jednotlivé elektrody jsou zakončeny v různých vzdálenostech od začátku kochley a tak mohou při podráždění elektrickým impulsem aktivovat specifické skupiny vláken sluchového nervu. Nahrazuje se tím tonotopický princip analýzy zvuku ve vnitřním uchu, kde na vysoké frekvence zvuku reagují receptory (a s nimi i spojená vlákna) ve vstupní části kochley a na tóny nízké reagují receptory ve vzdálené části kochley.

 

První kochleární implantace dítěte na Moravě I

  1. řečový procesor – zevní část za uchem
  2. implantovaná část pod kůží
  3. elektroda zavedená do vnitřního ucha
  4. sluchový nerv

Kochleární implantát, jehož cena přesahuje 500.000,- Kč a je plně hrazen zdravotními pojišťovnami, je vhodný pro každého se ztrátou sluchu větší jak 90dB a dovršení 1roku věku (pro děti i dospělé). Obecně ale platí, že musí být voperován a zprovozněn co nejdříve, nejpozději však do druhého věku dítěte. Pak se již značně snižují šance na to, aby se dítě naučilo normálně mluvit. Mozek je schopen „učit se řeč“ zhruba do 6tého roku dítěte, ale ideální výsledky byly dosaženy u dětí, které obdržely Kochleární implantát před druhým rokem života.

Operace se provádějí ve spolupráci s kochleárním centrem vídeňské AKH a jeho vedoucím prof. Baumgartnerem, který sám implantoval více jak 1100 implantátů a patří tak ke světové špičce, kterou chceme také postupně dosáhnout.

První kochleární implantace dítěte na Moravě

 

Zdroj: http://www.fnbrno.cz/prvni-kochlearni-implantace-ditete-na-morave/t4639


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup