Ostrava bere sport vážně! Vy taky? Pojďme o tom mluvit….

Evropské město sportu pořádá v pátek 28. února od 8.30 hodin konferenci pro širokou veřejnost. Jejím cílem je otevřít diskusi, která má pomoci s přípravou sportovních projektů ve městě, regionu i České republice. Jedná se o její nultý ročník.

V roce 2014 by se diskuse měla sportu dotknout v návaznosti na zdraví člověka v průběhu jeho životního cyklu. Odborníci z oblasti pediatrie, geriatrie, kardiologie, rehabilitace a psychologie představí případové studie dokládající nezpochybnitelný přínos pravidelného pohybu pro nápravu škod na lidském těle i duši a jejich prevenci. Jak nebezpečné je pasivní trávení volného času u počítačů a televizních obrazovek a jak se dá vyvolat zdravá závislost na sportování, přiblíží na příkladech z praxe nositele konkrétních projektů pro děti, mládež, seniory i handicapované.

„Tato doba vyžaduje jiné nástroje komunikace a motivace směrem ke všem věkovým skupinám, než tomu bylo dřív. I kvalitnímu pedagogovi nebo trenérovi občas dojdou argumenty vůči jeho svěřencům. Jindy je zase těžké motivovat nějak izolovaného člověka k aktivitě, která mu pomůže. Proto v programu konference dostanou lidé mimo jiné také možnost poslechnout si zkušenosti odborníka na komunikaci na toto téma a následně s ním otevřeně diskutovat,“ řekl Martin Štěpánek, náměstek primátora pro sport a garant projektu Ostrava – Evropské město sportu 2014.

Řeč bude také o ekonomickém rozměru sportování, který ovlivňuje všechny oblasti lidského působení. V návaznosti na zdraví jsou k dispozici přesná a velmi zajímavá ekonomická čísla. Ta mohou být motivující například pro politiky.

Kromě zajímavých hostů z České republiky a partnerských měst sportu z Evropy – Cremona, Marseille, skotský region North Lancashire, Volgogradu a dalších – jsou do auditoria zváni všichni, kdo mají nějaký vliv na motivaci člověka  k zodpovědnému přístupu ke svému zdraví. Diskutovat se všemi přednášejícími tak mohou pedagogové od mateřských po vysoké školy, studenti souvisejících oborů, zástupci neziskových organizací a to nejen zaměřených na sport, pečovatelé, vychovatelé. V neposlední řadě také politici, kteří nesou břímě nezbytné podpory sportování z veřejných prostředků a vůbec každý, koho uvedená problematika zajímá.

„Zváni jsou úplně všichni, které téma zajímá a chtějí je spolu s námi dále rozvíjet. Nultý ročník se dotýká mnoha témat, z nichž každé si zaslouží samostatnou konferenci aspoň na dva dny. Jsme si toho vědomi, ale je to výkop a uvidíme, čím Ostrava dokáže navázat dál. Bez spolupráce všech to ale nepůjde,“ uzavřel pozvánku Martin Štěpánek.

Zdroj: http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/tiskove-zpravy/ostrava-bere-sport-vazne-vy-taky-pojdme-o-tom-mluvit


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup