Neobyčejný odpočinkový a sportovní areál, který propojí několik městských obvodů

Občané Ostravy se mohou od 10. 1. 2014 aktivně zapojit do výběru připravovaných projektů, a to hlasováním na internetové adrese www.benatky.ostrava.cz, kde jsou uvedeny podrobné informace o připravovaném záměru. Výsledky ankety nám pomohou upřesnit a stanovit priority pro postupnou realizaci představovaných dílčích projektů.

Hulvácké koupaliště, na kterém v minulosti strávil léto nejeden obyvatel Ostravy, dávno neexistuje, ale zanedbaná, leč zajímavá lokalita hulváckého lesa a přilehlých rybníků známých pod názvem Benátky stále nabízí, že by zde znovu mohla vzniknout odpočinková zóna. S dalšími přilehlými parcelami, které společně tvoří území o rozloze 203 ha, se oblast stala předmětem rozsáhlé studie. Pro město ji zpracovalo studio MS architektura a design za 601 370 Kč s DPH. Projekt, který by svou novou funkcí propojil obvody Mariánské Hory a Hulváky, Nová Ves a Vítkovice, by plynně navázal také na Porubu a Ostravu-Jih.

Celkem 57 aktivit a atrakcí tak může zaplnit životem jedno z tzv. ,území nikoho‘. Na většinu projektů lze čerpat prostředky z fondů EU v letech 2014 – 2020. Jednotlivé projektové záměry, navržené studií, jsou pro budoucí rámec EU vhodné. Počítá se také s financemi města či soukromých subjektů. Je to nutné vzhledem k rozsahu i obsahu navrhovaného území, přičemž bude nezbytná spolupráce s partnery města při začleňování vybraných vhodných pozemků pro potřeby realizace projektu. Při naplnění všech plánovaných investic a aktivit během řady let by tak v předmětné lokalitě mohly být investovány necelé 2 miliardy korun. Finanční plán i všechny etapy realizace projektu budou veřejnosti průběžně představovány srozumitelnou a přehlednou formou. Ostrava by se tak v budoucnu mohla chlubit zajímavou lokalitou. Občanům areál nabídne nevšední sportovní a relaxační aktivity.

„Jedná se o ojedinělý projekt, který svým rozsahem i náplní může značně přispět k atraktivitě Ostravy.  Hlavním cílem je zvelebení dosud zanedbávané městské části pomocí projektů zaměřených na trávení volného času a rekreaci, které povedou ke zvýšení kvality života obyvatel města, zejména potom obyvatel čtyř městských částí, které s oblastí sousedí (Mariánské hory, Nová Ves, Vítkovice a Ostrava Jih),“ řekl primátor města Petr Kajnar.

Návrh nově rekultivovaného území obsahuje 57 projektových záměrů a aktivit rozdělených do následujících sektorů:

A. Benátky – Rybníky a okolí pod hulváckým kopcem čeká celková obnova. Rozšíří se rekreační a sportovní část areálu a přibydou nové cyklotrasy a běžecké trasy.

B. Novoveské mokřady – úpravy zeleně a terénu, vznik naučné stezky a cyklostezky i obory pro vysokou zvěř; uvolněné plochy po starých garážích pak umožní novou rodinnou výstavbu.

C. Hulváky a vodárna – rekreační lesopark s volnou herní loukou na místě bývalého koupaliště s rozhlednou a malými lesními lázněmi. Přemostění a lávky mezi stromy napojí citlivě území do pěší komunikační sítě. Zlepšení dopravní obslužnosti a bezpečnosti provozu významného dopravního uzlu se zastávkami MHD u vodárny. Rekonstrukci blízké staré střelnice doplní otevření se historické části vodárny veřejnosti. V lokalitě bývalé Dezy by po úpravách mohlo vzniknout Centrum ekologických služeb Ostravy a sportovní zázemí propojené se sousedním parkem U Cementárny.

D. Park vůní a Mládežnický sport – soubor ukázkových zahrad a nový tréninkový areál mezi Novou Vsí a Zábřehem ve spolupráci se zahradnickou školou.

E. Bedřiška – napojení k městu a získání potřebné vybavenosti. Posílení rezidenční funkce, blízkost zeleně a rekreace tak vytvoří plnohodnotný most k areálu bývalé DEZY k výše zmíněným cílům.

A co více?

F. Doplňkové projekty zajistí provázanost a funkčnost celého rozsáhlého areálu. Jedná se o nové cyklostezky, navázaní a splavnění Odry, informační systém a v neposlední řadě pěstební péči o celý areál či pronajímatelné kiosky s občerstvením nebo sportovní půjčovny.

Plánovaný termín ukončení ankety je stanoven na 31. března 2014.

 

Zdroj: http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/tiskove-zpravy/neobycejny-odpocinkovy-a-sportovni-areal-ktery-propoji-nekolik-mestskych-obvodu


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup