Hledá se pěstoun, zn. Nutné

V květnu roku 2011 byla na území statutárního města Ostravy zahájena kampaň „Dejme dětem rodinu“. Jejím cílem je získat pro děti bez milující rodiny náhradní rodinnou péči, aby nemusely žít v kojeneckých ústavech a dětských domovech. Kampaň informuje potenciální zájemce a hledá v jejich řadách pěstouny. Přestože Moravskoslezský kraj patří v žebříčku s více než 800 pěstouny na pomyslné první místo, stále v regionu chybí 300 pěstounů pro 600 dětí z kojeneckých ústavů a dětských domovů.

„Základní myšlenkou projektu bylo přispět ke změně současné situace dětí v dětských domovech a jiných ústavních zařízeních, podpořit jejich výchovu v náhradních rodinách a zajistit jim co nejhezčí dětství. Ve stejném duchu chceme i nadále pokračovat, protože dětí, které nemají svou rodinu, je bohužel stále mnoho,“ řekl náměstek primátora pro sociální oblast Martin Štěpánek.

Hledá se rodina do každého počasí!

Cílem kampaně „Dejme dětem rodinu“  je informovat odbornou a laickou veřejnost o náhradní rodinné péči a jejich formách. To nejdůležitější je zdůraznit prioritu náhradní rodinné péče před péči ústavní. Do kampaně je v rámci SMO zapojeno celkem 11 partnerů (Centrum psychologické pomoci – Rodinná poradna Ostrava, Centrum sociálních služeb, RKC Chaloupka, RC Kaštánek, Fond ohrožených dětí, Vzájemné soužití, Centrum pro rodinu a sociální péči, Slezská Diakonie, Markéta Sára Kaczorová, CNRP-Sdružení pěstounů v Ostravě, Oddělení sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Ostravy).

V průběhu roku 2013 bylo do pěstounské péče na přechodnou dobu umístěno celkem 12 ostravských dětí. Tyto děti nemusely být umístěny v ústavním zařízení, ale ihned po narození nebo v krizové situaci své rodiny nalezly podporu a pomoc u pěstounů na přechodnou dobu. Orgány sociálně právní ochrany dětí v Ostravě mají s touto formu péče kladné zkušenosti. Dětem se v rodinách dostalo laskavé osobní péče s potřebnými podněty, která měla terapeutický účinek a děti v této péči „rozkvetly“. Děti, které byly předány z pěstounské péče na přechodnou dobu do osvojení nebo dlouhodobé pěstounské péče, netrpěly deprivačním syndromem a byly schopné lépe navázat citovou vazbu s novými rodiči. V průběhu roku 2013 občané Ostravy projevovali zájem o poskytování pěstounské péče na přechodnou dobu a na oddělení MMO si podali 11 žádostí.

  2010 2011 2012 2013
Žadatelé o NRP  42  42  62   70
Počet rodin 325 356 384 388
Počet dětí v NRP 428 489 507 528
Počet osvojených

dětí

 20  25  24   18

Náhradní rodinná péče představuje způsob péče o děti, kdy je dítě vychováno „náhradními“ rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině. Má tři základní formy:

Osvojení – při osvojení přijímají manželé či jednotlivci za vlastní dítě, které se jim nenarodilo a mají k němu stejná práva i povinnosti, jako by byli jeho rodiči.Pěstounská péče – při pěstounské péči manželé či jednotlivci rovněž přijímají dítě do své rodiny, ale zákonnými zástupci dítěte zůstávají jeho biologičtí rodiče, kteří se z různých důvodů nemohou o dítě starat. Pěstouni dostávají za péči odměnu podle počtu dětí od 8 000 do 24 000 Kč.Pěstounská péče na přechodnou dobu – dítě může být svěřeno do pěstounské péče na přechodnou dobu, a to v případě, že situace dítěte bude v časově dohledné době vyřešena (např. při nemoci biologického rodiče). Evidence pěstounů na přechodnou dobu a zařazování dětí jsou vedeny na Krajském úřadu MSK. Pěstouni na přechodnou dobu jsou pěstouni, kteří jsou nepřetržitě připraveni přijmout do své péče ohrožené dítě. U konkrétního dítěte může tato péče trvat nejdéle 12 měsíců. V současné době je touto péčí řešena situace zejména malých dětí, aby jejich nepříznivá životní situace nemusela být řešena umístěním do kojeneckých ústavů. Pěstouni dostávají odměnu ve výši 20 000 korun a náleží jim i v době, kdy o dítě nepečují, ale jsou připraveni další dítě do péče převzít.  Po dobu péče o přijaté dítě se odměna pěstouna na přechodnou dobu zvyšuje na částku 24 000 Kč.

Zdroj: http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/tiskove-zpravy/hleda-se-pestoun-zn-nutne


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup