Do 70 škol nastoupí zhruba 3 tisíce prvňáčků

V termínu od 15. 1. do 7. 2. 2014 se v základních školách na území města Ostravy uskuteční zápisy dětí do 1. ročníků. Zápisům předcházejí dny otevřených dveří, na kterých si rodiče s dětmi mohou prohlédnout prostory školy, zúčastnit se ukázkové vyučovací hodiny a získat potřebné informace o školním vzdělávacím programu.

Počet dětí, které nastupují do 1. tříd, se na území města stabilizoval. V posledních šesti letech se drží na podobné úrovni mezi 3 100 až 3 300 žáků. Letos k zápisu přijde zhruba 3 300 dětí.

„Jednou z našich priorit je výuka cizích jazyků ve školách, kterou podporujeme již 4 roky formou Dotačního programu na podporu bilingvní a cizojazyčné výuky. Letos tuto výuku podpoříme 8 miliony korun,“ řekl náměstek primátora Martin Štěpánek.

Letošní zápisy budou motivovány většinou pohádkovými náměty nebo kreslenými příběhy. Žáci si pro své budoucí malé kolegy připravili příjemná překvapení v podobě dárečků, masek a mnohde i doprovodného programu.

Kapacita škol převyšuje poptávku. Ze škol odchází více dětí, než přichází.

Největší zájem je tradičně o školy, které jsou známy z minula jako školy s rozšířenou výukou cizích jazyků. ZŠ Matiční, ZŠ Ostrčilova, ZŠ Hrdličky, ZŠ Porubská 831. Dále sportovní školy ZŠ Dvorského, Porubská 832. Ve městě funguje také Waldorfská škola s alternativní výukou.

Každoročně se nejvíce dětí hlásí na ZŠ Porubská 831. Je to už tradice. Většinou jsou nakonec přijaty všechny děti, u kterých je předpoklad, že jim jazyková výuka nebude dělat problémy.

Způsob výuky ostravských škol se postupně mění v moderní a přívětivá vzdělávací a volnočasová centra. Školám se za významné pomoci města a zřizovatelů úspěšně daří realizovat projekty spolufinancované EU. Postupně jsou zateplovány a rekonstruovány budovy i hřiště, nezapomíná se na moderní vybavení interaktivními učebními pomůckami, zřizování odborných učeben i další vzdělávání pracovníků škol.

 

Zdroj: http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/tiskove-zpravy/do-70-skol-nastoupi-zhruba-3-tisice-prvnacku


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup