16 akčních dní proti násilí na ženách

Mezinárodní společenství si již od roku 1999 připomíná 25. listopad jako celosvětový den proti násilí na ženách. Tento den byl Valným shromážděním OSN vyhlášen jako Mezinárodní den proti násilí na ženách. Valné shromáždění OSN vyzvalo pak všechny vlády jednotlivých zemí, mezinárodní organizace i jednotlivé neziskové organizace, aby se v tento den pořádaly akce zaměřené na zvýšení povědomí o tomto problému. V České republice byl tento den připomínán neziskovými organizacemi sjednocenými tehdy v Koordinačním kruhu prevence násilí na ženách již od roku 1995.

Koordona – koalice organizací proti domácímu násilí každoročně pořádá různé akce v rámci tzv. 16. akčních dní proti násilí na ženách. (od 25. listopadu do 10. prosince Dni lidských práv). Magdalenium o.s. je členem Kooordony a v rámci dnu proti násilí na ženách připravilo výstavu tematických fotografií k problematice domácího násilí.

Výstava bude od 25. listopadu 2013 – do 3. ledna 2014 přístupná v prostorách Fakultní nemocnice Brno, v budově L, foyer 3. patra.

V ČR zažilo nebo zažívá domácí násilí 1,4 miliónu žen. (Průzkum proFem o.p.s. 2012.)

Magdalenium o.s. pracuje s oběťmi domácího násilí na úrovni komplexní péče.

V roce 2012 jsme poskytli:

  1. ubytovaným klientkám – pobytový program 32 ženám a 36 dětem s 858 odbornými intervencemi;
  2. neubytovaným klientkám – skupinové psychoterapie 30 ženám s 183 odbornými intervencemi;
  3. neubytovaným klientkám – právní poradenství 22 ženám s 43 odbornými intervencemi;
  4. neubytovaným klientkám – psychologické poradenství 32 ženám s 244 odbornými intervencemi.

 

16 akčních dní proti násilí na ženách

 

Zdroj: http://www.traumacentrumbrno.cz/16-akcnich-dni-proti-nasili-na-zenach/t4649


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup